Velkommen LIMFJORDSSKOLEN

- en dynamisk skole med en lang tradition for grænseoverskridende
og udviklende tilbud til unge med særlige behov.

 

 

 

Det er vores mål at skabe de bedste rammer og vilkår for alle vores elever, så hver enkelt udvikler sig med sine kompetencer og potentialer.

 

Limfjordsskolen tilbyder en ungdomsuddannelse (STU),
der ruster eleverne til livet, en uddannelse med fokus på den enkeltes muligheder, en uddannelse, der tør udfordre de unge i hverdagen.

 

At sende en elev på Limfjordsskolen er at sende en ungt menneske på vej ud i en spændende og aktiv tilværelse.

 

Læs mere her på siden, bliv inspireret,
og kontakt skolen for yderligere oplysninger.

 

Vi ser frem til at høre fra jer.

 

Klaus Munch

Forstander

 

 

 

 

 

Limfjordsskolen tilbyder

 

Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)
Bo-tilbud efter Servicelovens §67 (frivillig anbringelse af børn og unge)
Servicelovens § 107 (midlertidige boformer)

 

 

 

Formål med undervisningen
 

At lette overgangen fra beskyttende barndomsmiljøer til en mere selvstændig  voksentilværelse  
At den unge udvikler erkendelse af egne styrkesider og begrænsninger  
At den unge udvikler selvstændighed og ansvarsfølelse  
At den unge oplever sig selv som en del af et ungdomsmiljø og et socialt netværk  

 
 

 
 
Om STU

Alle unge med særlige behov fik 1.august 2007 ret til en 3-årig ungdomsuddannelse tilsvarende andre unge i Danmark.

 

Målgruppe for STU

  Unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov,

     der ikke med specialpædagogisk støtte kan gennemføre anden ungdomsuddannelse

     efter undervisningspligtens ophør

     eller når de forlader 10. eller 11. klasse

     eller inden de fylder 25 år

 

Varighed

  Uddannelsen er en treårig fuldtidsuddannelse

  Årligt minimumstimetal: 840 timer á 60 min. svarende til 28 lektioner á 45 min. i 40 uger

  Praktik (herunder praktiske aktiviteter) max. 280 timer årligt

  Undtagelser:

     Eleven kan vælge at afslutte inden 3 år

     Eleven kan vælge at afbryde og genoptage uddannelsen

     Praktik kan i særlige tilfælde være mere omfattende end 280 timer

 

Visitation og optagelse

Påbegyndes af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), som har ansvar for at udarbejde en uddannelsesplan for alle elever fra og med 6. klasse.

 

UU-vejlederen på elevens skole har ansvar for at finde den rette ungdomsuddannelse, der svarer til elevens ønsker, behov og muligheder. Eleven og elevens forældre præsenteres for mulighederne, og det er herefter elevens eget ønske, der har første prioritet.

 

Hvis eleven er berettiget til en STU, søges kommunens visitationsudvalg om godkendelse af elevens ønske.

 

Hvis eleven ønsker at komme på Limfjordsskolen, bliver der samtidig søgt om bevilling til bodelen. Dette sker igennem elevens sociale sagsbehandler.

 

Ansøgningsfristen for optagelse i skoleåret 2010-2011 er december 2009.

 

 

Uddannelsens indhold

 

 

Loven deler uddannelsen op i tre dele: 
 

Almene del Udvikling personligt – socialt, samfundsrelateret - kommunikation/indsigt/viden, bo-undervisning, selvstændig livsførelse, husholdning, økonomi, kendskab til det offentliges tilbud og uddannelsesmæssige hjælpemidler.  
Specifikke del Udvikling af interesser, evner, særlige færdigheder, fritidsaktiviteter, forberedelse til beskæftigelse, virksomheds- og institutionsbesøg, arbejdsmarkedsforhold og praktikforberedelse.  
Praktiske del

Praktiske aktiviteter og praktik.

 Linjeopdelt undervisning

På Limfjordsskolen har vi valgt at dele undervisningen i linjer, hvilket giver eleverne mulighed for at vælge studieretning efter deres interesser.

Vi tilbyder i skoleåret 2009-2010 fem linjer:
 

Maritim - vand og sejlads  
Idræt og sundhed  
Natur og friluftsliv  
Kunst  
Teater  

          
Eleverne  modtager al deres undervisning på linjen – dvs både den almendannende og den specifikke. Den praktiske del af undervisningen kan også, hvis det er muligt, tage udgangspunkt i linjen.

 

Praktisk del af undervisning

En væsentligt element i uddannelsen er den praktiske del, hvor der er fokus på at eleven træner færdigheder, der kan ruste den unge til at klare så meget som muligt selv.

Her går skole og bodel op i en højere enhed. Den del af undervisningen, som handler om at lære at klare sig selv, kan afprøves med det samme. Én dag om ugen sættes af til, at eleven skal lære at ”klare sit eget liv”, og  bruges derfor på at
 

  gøre rent på værelset  
skifte sengetøj  
ordne vasketøj  
gå på biblioteket  
gå til frisøren  
gå i banken  
købe personlige fornødenheder  

 

Individuel undervisningsplan

Der udarbejdes en individuel undervisningsplan for hver elev med udgangspunkt i læseplanerne for den almene og specifikke del.

Den individuelle undervisningsplan indgår som en del af uddannelsesplanen. Indhold og struktur baseres på linjernes læseplaner.

 

Projektorienteret undervisning

Undervisningen på Limfjordsskolen er projektorienteret, og emnerne planlægges og gennemføres så bredt, at alle elever - uanset deres forudsætninger - får udbytte af dem og bidrager aktivt til resultatet. Resultatet vil ofte dokumentere forløbet; det kan i være en trykt rapport, en CD-rom, en DVD eller en web-side på internettet.

 

Kompetencepapir - afgangsbevis

Når eleven er færdig med sin STU udarbejdes der et Kompetencepapir (ikke eksamensbevis), der kort beskriver uddannelsens indhold samt elevens udvikling af egne kompetencer.

Alle elever, der forlader Limfjordsskolen får et afgangsbevis, uanset om eleven afslutter sin STU på skolen eller Limfjordsskolen kun er en del af den samlede STU.

 

 

Bodelen


Bo-grupper

Der er tre bo-grupper på skolen, hver i sit hus med 12 værelser, fælles køkken og spise- og opholdsrum.

I Løgstørs midtby bor seks elever i en stor lejlighed. 

 

Bo-grupper på skolen

Sammen med kammeraterne tager eleven del i de daglige gøremål. Med den enkeltes bidrag  bærer alle således en del af ansvaret for at gruppen fungerer. Pædagogerne hjælper eleverne med at lære, hvordan det er at bo, arbejde og svinge sammen med nye kammerater. 

Til hver gruppe er der tilknyttet et hold pædagoger. Sammen med eleverne får de gruppen til at fungere som en selvstændig bo-enhed. I et ugentligt møde drøftes omsorgsopgaver,  projekter, den enkelte elevs udvikling, og hvordan den enkelte trives i skolen og i fritiden.

 

Værelse

Alle elever har sit eget værelse med håndvask. Der er fælles toiletter og bad på gangen. På alle værelse er der installeret stik til internet og TV.

Det er op til den enkelte elev, om man ønsker at møblere værelset selv eller benytte sig af skolens møbler og indretning.

 

Hverdagen
Nattevagten vækker eleverne kl. 7. Nogle bader her om morgenen, andre efter motion i skolen. Man hjælpes ad med at få morgenmaden på bordet. Kl. 8.30 går alle til morgensamling, hvor der bliver sunget og fortalt om særlige begivenheder. Herefter er der undervisningen indtil kl. 14.30, afbrudt af middagspausen mellem 12 og 13, hvor man i grupperne får serveret varm mad, som køkkenets arbejdshold har tilberedt.

 

Fritid

Efter skoletid disponerer eleverne i høj grad selv over deres tid. Nogle går på deres værelser for at høre musik eller snakke med hinanden, tjekke e-mails fra familien, spille eller surfe på deres egen eller en fælles computer.  Nogle går ud og spiller fodbold, nogle løber eller cykler en tur langs kanalen. Atter andre går i supermarkedet for at købe ind til aftensmaden, som grupperne selv står for. En har måske lovet pedellen at slå græsset på fodboldbanen, mens en andens arbejde er at cykle på posthuset med kontorets post.
 

I vinterhalvåret er alle i aftenskole en aften om ugen med fag som sløjd, akvarelmaling, læder, IT, sprog og motorlære. En dag om ugen tager vandhundene til Rønbjerg for at boltre sig i vandmiljøet der. En anden dag går en del til ridning. Om aftenen går nogle i biografen nede i byen, nogle ser fjernsyn, en gang imellem tager et hold måske til Aalborg for at se en udstilling, overvære en koncert, en opera eller en vigtig håndboldkamp. Eller man hygger sig simpelthen alene eller med hinanden på værelserne. Altså et væld af fritidsmuligheder, nogle kendte andre nye og udfordrende, som giver nye vaner og et større fællesskab.

 

Med andre ord, på Limfjordsskolen lever man et almindeligt ungdomsliv i nær kontakt med hinanden.

 

Eleverne får gode muligheder for at dyrke et væld af fritidsinteresser, både dem de kender allerede og så nogle der er nye og udfordrende. De lærer nye vaner og at være med i et større fællesskab.

 

Kontakt med familien

I hverdagen, gennem særlige arrangementer og i weekender og ferier

bevarer eleven en nær kontakt med sin familie. Familien kan altid henvende

sig til skolen .

Hver elev har tilknyttet en kontaktpædagog og kontaktlærer.

 

Studieture

- verden er stor og forskellig

Det holder vi ikke skjult for Limfjordsskolens elever. Vilsted sø, Vendsyssel, Mors, Fyn, Livø, København, Bornholm. Færøerne, Norge, Sverige, Estland, Litauen, Polen, Tjekkiet, Tyskland, Italien, Frankrig, Spanien, Portugal, England, Wales, Irland, Island, steder skolen har besøgt de seneste 10 år. Ikke fordi Løgstør er kedelig - eller Limfjordsskolen for den sags skyld.

Men fordi det er vigtigt for elevens udvikling at opleve verdens forskelligheder. Sproget, pengene, maden, klimaet, naturen, tøjet, vejskiltene, transporten er ikke helt som vi er vant til.
Se eksempler på studieture
her.

 

Bryder vaner ned

Vi kommer altså til at øve os på at være i noget, der er anderledes end vi er vant til. Vi bliver tvunget til at acceptere og at leve i noget, hvor vore indgroede vaner ikke slår til.

Vi lærer, at der kan sættes spørgsmålstegn ved vore vaner; og har vi først lært det, så kan vi også lave om på os selv, og overleve flere uger uden leverpostej, Guldkorn og Se & Hør. Så er det også lettere for os at udvikle os på andre områder. Blandt andet derfor rejser vi meget ud fra Limfjordsskolen.

 

At opleve noget stort

Men vi gør det også for bare at opleve noget stort, smukt, gribende, imponerende, berømt, spændende eller udfordrende.

Som udsigten fra Eiffeltårnet, Pont du Gard, påskeprocessionen i Santiago, Stonehenge, Brandenburger Tor, torskefiskeri i Atlanterhavet, slalompisten i St. Anton.  Arbejdermuseet i København, 280 km/t med ICE-tog til München.

Man får ikke alle disse oplevelser, mens man er på Limfjordsskolen, men nogle af dem. Eller nogle der ligner 

 

Forældremøder

Der afholdes et antal forældremøder om året. Et fælles for hele skolen i september, og så i de enkelte grupper hen imod jul og i foråret (eller efter behov).

 

Elevkonferencer

En gang om året indkaldes forældre, sagsbehandler og UU-vejleder til sammen med eleven, en lærer og en pædagog at gøre status over, hvordan eleven har det, og hvordan fremtiden kunne se ud. Skolen udarbejder og udsender før mødet en statusrapport.

 

Ugebreve

Hver fredag laves der et brev, der i tekster og billeder fortæller om ugens hændelser og aktiviteter; brevet styrker løbende samtalen mellem eleven og familien, ligesom de tilsammen fremover kan støtte erindringen om hvad det var man oplevede dengang på Limfjordsskolen.
Se de nyeste ugebreve
her.

 

Rapporter

Oplevelserne fra hvert af de større projekter og ikke mindst studieture og andre rejser samles i en rapport, som sendes til familierne. Rapporten er som regel trykt, men kan også udgives på CD eller DVD.

 

Hjemmeside

På www.limfjordsskolen.dk kan man følge med i mange af skolens aktiviteter og arrangementer. Her vil man også kunne finde rapporter, aktuelle fotos, oversigt over medarbejdere, planer for skoleårets begivenheder og meget andet.

 

Hjemrejser

Eleverne rejser hjem til familien ca. hver anden weekend. Denne rytme kan dog brydes af skæve ferier, studierejser m. v. Der udarbejdes en plan for hvornår eleverne er hjemme og på skolen.

Desuden kan familiernes særlige behov betyde ændringer efter aftale med skolen.

 

Skoleferier

Der er ingen undervisning i skoleferierne. De følger i store træk folkeskolens ferieplan. Den aktuelle ferieplan findes her.

 

For de elever, der måtte have brug for det, arrangeres der andre aktiviteter i størstedelen af ferierne. Indhold og omfang af aktiviteterne er afhængig af hvor meget og hvor længe eleverne har brug for at være på skolen. Aktiviteterne foregår ofte udenfor skolen. Herom aftales nærmere med skolen.