For pædagogstuderende


Uddannelsesplan for Limfjordsskolen . 

tilbage til Limfjordsskolens forside

 

 

Velkommen til ny studerende

 

Limfjordsskolen kan tilbyde pædagogstuderende et aktivt og spændende praktikforløb.

 

Du vil typisk blive en del af et team med  5 faste pædagoger og 3 lærere. Teamet varetager alle pædagogiske og undervisningsmæssige opgaver omkring  de 13 elever, der hører til gruppen.

Eleverne er mellem 16 og 20 år og der er et meget livligt miljø på skolen med fokus på aktiviteter for unge. Eleverne modtager skoleundervisning i dagtimerne fra kl.ca.8.30 til kl.14.30.

 

Arbejdstider :

Du vil som studerende blive inddraget i det pædagogiske arbejde, der foregår i elevernes fritid, d.v.s. at arbejdstiden primært vil være i eftermiddags- og aftentimerne, samt i hveranden weekend. Der vil typisk være tale om arbejdstider fra kl. 7 til kl.15 og aftenarbejde fra kl.14 til kl.23.

Teamet  holder møde fast en gang om ugen i 2 timer og det er her alle vigtige ting omkring det daglige pædagogiske arbejde diskuteres, aftales og evalueres. Derudover vil du komme til at deltage i pædagogmøder for alle skolens pædagoger, som afholdes ca. hver 6. uge.

 

Limfjordsskolens undervisning følger skoleåret på lige fod med andre skoler i Vesthimmerlands kommune . Bo-afdelingen, hvor pædagogerne arbejder , holder dog åbent for de elever, der har behov. Du skal derfor påregne muligheden for at skulle arbejde i enkelte ferier. I skolernes sommerferie vil du typisk skulle regne med at deltage i en koloni på 1 til 2 uger. Du er selvfølgelig med i planlægning og tilrettelæggelse af koloni med mere. I løbet af året er der tilrettelagt enkelte arrangementer med overnatninger udenfor skolen.

 

Du vil, udover kontakten med din vejleder, få støtte og vejledning af alle kolleger i gruppen. Du vil også have mulighed for at planlægge vejledningstimer hvori skolens ledelse deltager. Du vil blive introduceret for de muligheder, der er for udviklingshæmmede i området, i det omfang det er relevant for de elever der er på skolen i din praktikperiode. Limfjordsskolen afgiver hvert år elever til pædagogiske opholdssteder i nærmiljøet og til bofællesskaber i de større byer i Nordjylland. 

 

Du vil få mulighed for at tilrettelægge fritidsaktiviteter , som giver udviklingsmuligheder for de unge, samt deltage i allerede fastlagte aktiviteter. ( f.eks. ridning og svømning ).

Naturoplevelser og udendørsaktiviteter er noget man som studerende har mulighed for at planlægge og deltage i sammen med de faste medarbejdere. Har du kørekort, har du mulighed for at komme rundt sammen med eleverne i en af Limfjordsskolens 5 busser. Vi har 2 busser med lift til kørestolsbrugere.
 

I øjeblikket har vi som følge af debatten om unges kostvaner meget fokus på sund kost .Vi laver mad sammen med eleverne om aftenen og i weekender og har her mulighed for at skabe en bevidsthed om hvad der er sundt.

 

 

Elevgruppen vil være sat sammen af elever med forskellige handicaps og funktionsniveauer, så der er udfordringer til den studerende på mange måder med at skabe relationer, der kan støtte udviklingen hos den enkelte elev.

 

Personalegruppen udarbejder handleplaner for den enkelte elev, og her vil du som studerende kunne deltage med dine observationer. Du vil deltage i forældresamarbejde på det mere uformelle niveau i den udstrækning det vil være naturligt i dagligdagen, men ikke deltage i de mere formelle møder som elevkonferencer og lignende. Der bliver afholdt forældredage i gruppen 3 gange i løbet af skoleåret, og her vil du kunne møde forældre og andre pårørende. Der vil også blive tale om kontakt med forældre om de mere praktiske aftaler, men da du kun er på skolen i en relativ kort periode , vil du ikke blive sat ind som kontaktperson for en elev.

  

Vi vil byde dig velkommen som studerende og glæde os til, at du kommer på forbesøg, hvor vi kan vise dig rundt på Limfjordsskolen og sætte dig ind i nogle af de mere praktiske ting du skal vide. På skolens hjemmeside har du også mulighed for at få svar på mange spørgsmål angående Limfjordsskolens opbygning og formål.